Identiteit

Het begrip identiteit kent veel definities, en evenzoveel theoretische modellen. Voor Abaelard staat voorop dat het waardensysteem dat ten grondslag ligt aan de identiteit niet alleen verbonden is aan de kernwaarden van de onderliggende propositie, maar juist verbonden is aan de mensen in de organisatie. Want mensen zíjn de organisatie. Dat betekent dat we niet alleen met het bestuur, maar met mensen uit alle lagen op zoek gaan naar de onderliggende waarden van uw organisatie. Vervolgens bepalen we samen met het hoogste management de identiteit.

Daarbij kijken we ook naar de propositie en de markt waarin u zich beweegt. En dat wat uw organisatie uniek maakt. Welke modellen we hiervoor gebruiken hangt vooral af van de omvang van het traject en de aard van uw markt en organisatie. Uiteraard stellen we in overleg met u eerst een passend voorstel op. Zo wordt het maatwerk, om het best haalbare resultaat te bereiken.

Als u wilt weten hoe uw identiteit er nu voor staat, hebben we ook de mogelijkheid om een quickscan te doen.