Quickscans

Business modelling workshop (incl/excl duurzaamheid)

Het Business Model Canvas is een ideaal tool voor het ontwikkelen, evalueren, aanpassen en vernieuwen van producten, diensten en strategieën. Sinds 2010 heeft Business Model Canvas zich bewezen bij duizenden bedrijven, social enterprises en organisaties. Eenvoudig en efficiënt, snel te leren en onmiddellijk toepasbaar.
In een eendaagse workshop werken we aan het creëren van een analyse en een nieuw perspectief. Dat kunnen we doen vanuit alleen strategie en marketing, maar ook vanuit het duurzaamheidsperspectief. Het levert op:

 • concrete ideeën en aanknopingspunten voor next steps voor betere diensten of betere business- en organisatiemodellen;
 • sprankelende dynamiek in het team;
 • fundament voor structurele voortgang;
 • blijvende gespreksstof voor toekomstige evaluaties;
 • verbeterd stakeholder management.

 

Positioneringsscan (incl/excl duurzaamheid)

Het Positioning Wallpaper bundelt de essentiële keuzes voor de koers van uw organisatie en verbindt deze tot een consistent geheel.
Vanuit drie pijlers (identiteit, organisatie en merk) wordt uw organisatie toegankelijk gemaakt. Zo krijgt het beleid van uw organisatie scherpte en samenhang.
Het Positioning Wallpaper dient als een continue kwaliteitsmonitor waarbij u leiderschap, marketing en communicatie van uw organisatie verscherpt en activiteiten kunt toetsen. Het is dus naast een blauwdruk ook een vertrek- en ijkpunt.
Uiteraard kunnen we ook deze scan ook tweedelig toepassen: met of zonder duurzaamheidsperspectief. Dit levert voldoende op om als input te dienen voor een volgende stap.

 

 

 

 

 

 

Marketing en communicatie

Samen met onze partner Hans Brandt kunnen wij een marketing en communicatie scan uitvoeren, gevolgd door een workshop. Via een set van vier categorieën worden de voorwaardelijke aspecten van marketing en communicatie gescand, te weten:

 • Business;
 • Brand strategy;
 • (Market) intelligence;
 • Marketing organization.

Eveneens via een set van vier categorieën worden de operationele aspecten van marketing en communicatie gescand, te weten:

 • Branding;
 • Communication;
 • Marketing operations;
 • Satisfaction.

Tijdens een workshop worden de resultaten besproken en prioriteiten gesteld.
Zo bouwen we met de teams gezamenlijk aan de uitgangspunten voor strategische en/of tactische aanscherping van marketing en communicatie.