Waarden

Waarden vormen het fundament onder een merk. Daarom nemen ze in de brand key ook een centrale plaats in. Vaak worden deze waarden bepaald door een bureau en het management van een organisatie, waarbij vooral aansluiting wordt gezocht met de propositie. Het is maar de vraag of die werkwijze nog houdbaar is. In toenemende mate vragen afnemers en consumenten om betrouwbaarheid, transparantie en authenticiteit, het nemen van verantwoordelijkheid en het waarmaken van wat beloofd wordt. Dit maakt de samenhang tussen de waarden die dominant zijn binnen uw organisatie en de waarden onder het merk essentieel. Idealiter zijn het zelfs dezelfde waarden, zodat ze geïnternaliseerd zijn binnen uw organisatie.

Een organisatie wordt gevormd door mensen. De kloof tussen de waarden onder het merk en de dominante gedeelde waarden van de mensen binnen een organisatie geeft aan in hoeverre een organisatie in staat is om de belofte die gegeven wordt aan de markt waar te maken. Een lange zin die zegt dat u alleen iets kunt beloven als uw mensen erin geloven. Via een quickscan kunnen wij snel in kaart brengen in hoeverre uw organisatie kan waarmaken wat er beloofd wordt. En in hoeverre er een basis is voor een bewezen duurzaam karakter van uw merk en organisatie. Want het merk van vandaag en morgen is een duurzaam merk.