Communicatie

Communicatie is het gericht overbrengen van een boodschap tussen zender en ontvanger. Afstemming vraagt om zelfkennis van de zender. En kennis van de ontvangers, de doelgroepen. Daarom verankeren we de persoonlijkheid in de identiteit en het merk van een organisatie, maar identificeren we die ook voor de ontvangers. Het vormt de basis voor het ontwikkelen van een effectieve communicatiestrategie met inzet van de juiste middelen, offline, online, van 1-op-1 tot massamedia.