Duurzaamheid

Duurzaamheid gaat over de waarde die een onderneming toevoegt aan hun stakeholders en de samenleving. Maar de samenleving is ook geschrokken van de stroom aan alarmerende berichten over het klimaat, schending van mensenrechten en arbeidsrecht, en aantasting van onze menselijke biotoop. Zeker jongere generaties eisen daarom het nemen van verantwoordelijkheid door overheden, door individuen en door organisaties. De markt wil openheid en integriteit.

Ondernemingen die zich laten leiden door een intrinsieke motivatie om bij te dragen aan een betere wereld realiseren sterkere en toekomstbestendiger merken en identiteiten. Daarom betrekken we duurzaamheid integraal – in de vorm van voor jouw onderneming relevante SDG’s (Sustainable Development Goals) – bij het vaststellen van de identiteit en het merk.