Identiteit

Identiteit is de waargenomen eigenheid door de tijd heen. Consistentie maakt een identiteit steviger en herkenbaarder. En dat vormt een stevig fundament onder het merk.

Het bewustzijn van de omgeving en de sociale interactie daarmee dragen bij aan hoe we worden beleefd. Daarom zijn een stevig verankerde identiteit en een doorleefd merk van wezenlijk belang.

We nemen je mee in het vaststellen van de identiteit van jouw organisatie en werken het uit tot het naadloos past bij de bedrijfsstrategie, de mensen die de organisatie vormen en de doelgroepen in jouw markt.