Merk

Merk en identiteit zijn niet hetzelfde. Het merk is de representatie van de totale identiteit. Daarom werken we zelden alleen aan het merk. We willen eerst weten of wat je ziet de lading dekt. Dus we draaien aan twee knoppen tegelijk, net zolang tot merk en identiteit in lijn liggen.

Merk is ook iets anders dan huisstijl. Huisstijl is de visuele uitwerking van het beschreven merk. Dat doen we pas als identiteit en merk vaststaan.

Het merk werken we samen uit. Wij faciliteren en modereren, voegen onze kennis toe en dagen uit. Het resultaat is een definitie van het merk die gedragen wordt door de mensen die het representeert, want mensen maken de organisatie. En dus het merk. Waardengedreven en doorleefd, gebouwd op het verleden maar toekomstbestendig.